Reemigrācijas projektā no ārvalstīm uz Kurzemi atgriezušās 30 ģimenes

Reemigrācijas pilotprojekta ietvaros Latvijā atgriezušās jau 124 ģimenes, vairāk nekā 30 no tām – Kurzemē. Daudzas ģimenes sākušas dažādus jautājumus risināt kopā ar reemigrācijas koordinatori Kristīni Smilgu uzreiz pēc atgriešanās Kurzemē. Viņa stāsta, ka cilvēkus interesē nodarbinātības iespējas Latvijā, bet aktuālākais jautājums ir par bērnu izglītības iespējām. Šis jautājums bija svarīgs arī Grīnbergu ģimenei, jo