Vēsture 1 minūtē: Emigrācija. Latvieši pasaulē

Latvieši pasaulē vairāk nekā simts pēdējos gados ir būtiska latviešu nācijas dzīves daļa. Jau sākoties 20. gadsimtam, vairāk nekā 100 000 latviešu dzīvoja ārpus mūsdienu Latvijas teritorijas. Līdz 1914. gadam to skaits vēl turpināja pieaugt – galvenokārt ekonomisku apsvērumu dēļ –, visbiežāk meklējot zemi savu viensētu izveidošanai, bet arī darbavietas pilsētās, iespēju mācīties tehniskajās skolās

Ārlietu ministrija uzsver migrācijas procesu Baltijas valstīs izpētes nozīmi diasporas politikas veidošanā

2. aprīlī Ārlietu ministrija sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un Rīgas Ekonomikas augstskolu (Stockholm School of Economics in Riga)  organizēja starptautisku konferenci „Emigrācija Baltijas un Austrumeiropas valstīs: pieredzes mācības un izaicinājumi”, kurā tika pārrunāti aktuālie migrācijas jautājumi, kā arī uzsvērta migrācijas procesu izpētes nozīme diasporas politikas veidošanā. Atklājot konferenci Rīgas Ekonomikas augstskolā,

Sāk īstenot vērienīgu Latvijas emigrantu izpētes projektu

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Ekonomikas un vadības fakultāti ir sācis īstenot apjomīgu pētniecības projektu, kura pamatuzdevumi ir iegūt un analizēt informāciju par Latvijas emigrantiem un izstrādāt instrumentus, kas veicinātu komunikāciju starp emigrantiem un Latvijas darba devējiem, pašvaldībām un valsts institūcijām.             Pētniecības projektu „Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības