Ārlietu ministrijā pārrunās latviešu diasporas organizāciju lomu un perspektīvas

11. jūlijā Ārlietu ministrijā konferences „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai 2014” ietvaros notiks darba grupas „Diasporas organizāciju darba perspektīvas” sanāksme. Sanāksme tiek organizēta, lai apspriestu ārvalstīs dzīvojošo latviešu pašorganizēšanās kopējo situāciju, kā arī veidus, kā attīstās diasporas organizētā sadarbība ar Latviju. Darba grupa izskatīs diasporas organizāciju modeļus. Tiks apspriesti sadarbības veidi ar diasporu. Diskutēs par diasporas sadarbības iespējām ar Latvijas pašvaldībām

Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs: diasporas politikā īpaša uzmanība jāpievērš jauniešiem

Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs: diasporas politikā īpaša uzmanība jāpievērš jauniešiem. 3. jūlijā Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viktors Makarovs Rīgā atklāja „Jaunatnes forumu 2014” un uzsvēra, ka valstij ļoti svarīgi uzturēt saikni ar ārvalstīs dzīvojošajiem un studējošajiem Latvijas jauniešiem, ņemot vērā  jaunatnes lielo īpatsvaru emigrējušo tautiešu vidū.   3. un 4. jūlijā Rīgā notiekošais „Jaunatnes forums 2014” pulcēja politikas veidotājus, nozaru un nevalstisko

Veiksmīgie sadarbības piemēri ar tautiešiem ārzemēs iedvesmo Latvijas pašvaldības veidot nākamos projektus

5. martā Ārlietu ministrijā seminārā „Latvijas pašvaldību sadarbība ar tautiešiem ārzemēs. Veiksmes stāsti un izaicinājumi” pašvaldību pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzi sadarbības un komunikācijas veidošanā ar Latvijas diasporu. Latvijas pētnieku by Feven 2.2″>grupa plāno izpētīt, kā dzīvo un str ādā tau tieši ārzemēs, kā viņi saglabā saikni ar dzimteni, kādus informācijas kanālus viņi izmanto,

Ārlietu ministrijā vienojas par diasporas jomas attīstības plānošanas dokumenta izstrādes gaitu un virzieniem

4. novembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Makarova vadībā esošā  darba grupa diasporas politikas jautājumos pirmajā sēdē apsprieda tālāku rīcību, lai  izstrādātu diasporas jomas attīstības plānošanas dokumentu. Ārlietu ministrijas pārstāvji izklāstīja ministrijas redzējumu par satura veidošanu un darba organizāciju, kā arī uzklausīja darba grupas dalībnieku viedokļus  par darbības virzieniem.   Darba grupa vienojās, ka, veidojot

Darbību uzsāks darba grupa diasporas jautājumos

4. novembrī Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamentārā sekretāra Viktora Makarova vadībā notiek darba grupas diasporas politikas jautājumos sēde, portālu ABN informē ĀM Preses un informācijas nodaļa. Darba grupas uzdevums ir koordinēt, stiprināt Latvijas institūciju un diasporas organizāciju sadarbību, un izstrādāt sasakņotu diasporas politiku.   „Ārlietu ministrija un pārstāvniecības ārvalstīs jau aktīvi sadarbojas ar Latvijas institūcijām un

Ārlietu ministrs uzsver nepieciešamību pilnveidot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā

No 31. oktobra līdz  1. novembrim ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Atvērtās pārvaldības partnerības samitā Londonā, kurā izvērtēja Latvijas sasniegtos rezultātus šīs iniciatīvas ietvaros un pauda Latvijas apņemšanās nākamajam periodam, īpašu uzmanību pievēršot korupcijas ierobežošanai un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latvijā.   E. Rinkēvičs augstu novērtēja Atvērtās pārvaldības partnerības iniciatīvas mērķus un apliecināja, ka Latvija kopš