Reklāma

Reklāmas un sludinājumu noteikumi portalā Anglo Baltic News
=> Lietotājs – privātpersona vai juridiska persona, kas ievieto reklāmas baneri, reklāmrakstu, vai sludinājumu (turpmāk tekstā reklāma) portālā Anglo Baltic News (turpmāk tekstā ABN);
=> Ievietojot reklāmu, lietotājs piekrīt portāla ABN lietošanas noteikumiem;
=> Ievietojot sludinājumu portālā ABN, lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar LV likumdošanu;
=> Ievietojot sludinājumu portalā ABN, lietotājs piekrīt saņemt informatīvus paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi;
=> Jebkuras izmaiņas reklāmas tekstā, speciālo lauku, kontaktinformācijas, kā arī termiņa izmaiņas pēc reklāmas publikācijas nav iespējamas.

ABN nav PVN maksātājs

Bezmaksas reklāma:
=>
Bezmaksas reklāma pieejama tikai privātpersonām un tās saturs nedrīkst būt saistīts ar komercdarbību;
=> Bezmaksas reklāmai Iespējams pievienot vienu attēlu (800×600 pixels).

Maksas reklāma:
=> Reklāmas baneri

Detalizēta informācija tiek gatavota

=> Reklāmrakts
Detalizēta informācija tiek gatavota

=> Sludinājumi.
=> Maksas sludinājumi tiek izcelti (Bold).
=> Maksas sludinājumiem tiek nodrošināta vieta tiešsaites saitei.
=> Maksas sludinājumam iespējams pievienot 1-3 attēlus (800×600 pixels).
=> Maksas sludinājumu daudzums netiek ierobežots, izņemot vairāku vienādu sludinājumu atkārtošanas gadījumā.

Reklāmas satura noteikumi:

Reklāma netiek pieņemta, ja:
1. Reklāma ir pretlikumīga, amorāla, apvainojoša, jeb tajā ir nepatiesa informācija, teksts aizskar personas vai personu grupas, godu un cieņu, redzamas vardarbīgas vai pornogrāfiskas ainas vai neatbilstošs attēls;
2. Reklāma ievietota neatbilstošā vai daļēji neatbilstošā sadalā.
3. Reklāmas saturs ir nekonkrēts, nav objekta vai pakalpojuma apraksta.
4. Reklāma satur vairāk par vienu piedāvājuma objektu, pakalpojumu. Iznēmums – viena uznēmuma, zimola vai brenda reklāma.
5. Reklāmā tiek piedāvāts neeksistējošs produkts vai pakalpojums.
6. Reklāmas tekstā vai pievienotajā attēlā (izņemot speciālos laukus) parādās tālrunis, e-pasts, www links vai cita kontaktinformācija.
7. Reklāmai pievienotais attēls neatbilst konkrētam piedāvājumam sludinājumā. Sludinājumam pievienots sliktas kvalitātes attēls.
8. Reklāmai pievienotais attēls tiek apstrādats ar bilžu apstrādei domātu datorprogrammu, vai savādāk tiek mākslīgi izcelts citu vidū.
9. Reklāmas tekstos nav pieļaujams LIELO BURTU (CAPS LOCK) izmantojums, servisa simboli, papildus atstarpes, punkti utt.
10. Reklāmas teksts pirmajā rindiņā tiek izcelts ar mārketinga saukļiem Akcija, Izpārdošana, Vislabākā cena, Neticami zema, Uzmanību, New utt.
11. Reklāmā tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīmju tiesības.
12. Reklāmas teksts rakstīts citā valodā, izņemot latviešu, krievu vai angļu.
13. Reklāmas tekstā ir daudz pareizrakstības kļūdas.
14. Par reklāmas tekstu tiek saņemtas pretenzijas no citiem lietotājiem.
15. Reklāmā tiek noklusēta svarīga un būtiska informācija par produktu vai pakalpojumu.
16. Reklāma bez attiecīgās licences numura un konkrētas uzņēmuma kontaktinformācijas, ja produktam vai pakalpojumam nepieciešama licencēšana.
17. Reklāmā tiek piedāvāts darbs web čatā, erotiska foto un video filmēšana, jebkurā veida seksuālu pakalpojumu sniegšana.
18. Reklāmā tiek piedāvāta preču vai pakalpojumu izplatīšana izmantojot tīkla mārketingu MLM. Piedāvājumi ar pelnīšanas iespējām internetā, saistītām ar reģistrēšanos, klikšķiem vai citiem apšaubāmiem darbības veidiem.
19. Reklāmā tiek piedāvātas cigaretes, alkohols, recepšu medikamenti, bīstamas un/vai kaitīgas vielas un produkti, kā arī pēc CE normām nesertificētas preces.
20. Reklāmā tiek piedāvāts kontrafakts, kontrabanda vai citas ar likumu aizliegtas darbības.
21. Reklāmā ir norāde uz portāla ABN saiti. Ir atļauta norāde tikai uz konkrēta produkta aprakstu, kas tiek piedāvāts reklāmā.
22. Reklāma ir no citiem sludinājumu servisiem, izsolēm, vai citām trešajām perosnām.
23. Reklāmā tiek piedāvāti reliģiska vai okulta veida pakalpojumi un produkti.
24. Sludinājumā tiek meklēti jebkāda veida uzkrājumi, ziedojumi.
25. Reklāmas, kas satur norādes uz resursiem, kuri nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošos logus, ieslēdz skaņas pavadījumus vai veic citas neētiskas darbības, vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām.
26. Satur norādes uz lapām, kuras tiek pārslogotas ar web skaitītājiem, reklāmas blokiem, norādēm uz citam lapām. Tāpat, ja lapās ir maz informācijas, novecojis saturs vai ir ļoti zemas kvalitātes izgatavojumi, kā arī satur norādes uz lapām, kuras nav saistītas ar reklāmas saturu.
27. Reklāmas teksts satur uzsaukumus, aicinājumus, lozungus, deklarācijas un jautājumus. Reklāmas tekstam jābūt tikai un vienīgi informatīvam.
28. Reklāmas par auto vai citu transportlīdzeklu pārdošanu ar nepilnīgu vai sagrozītu informāciju par objekta patieso stāvokli.
29. Reklāma atkārtojas ar vienādu tekstu vai satur identiskas norādes, tekstam jābūt unikālam ar norādi uz konkrētu produkta aprakstu, kas tiek piedāvāts reklamā.

Reklāmas ievietošanas noteikumi:
1. Reklāmas cenā ir iekļautas ABN administratīvas izmaksas, tādēļ, ja lietotāja reklama tiek dzēsta saskaņā ar reklāmas satura noteikumu pārkāpumu, maksa par izdzēsto reklāmu netiek atgriezta.
2. Ja atkārtoti vai ļaunprātīgi tiek pārkāpti reklāmas satura noteikumi, ABN portāla administrācijai ir tiesības liegt lietotājam turpmāku iespēju reklāmas iesniegšanai un slēgt tā profilu.
3. ABN administrācija ir tiesīga sniegt informāciju par lietotāju LV/UK policijai, tiesībsargājošajām iestādēm pēc oficiāla pieprasījuma, likumā noteiktaja kārtībā.

Pušu atbildība:
1. Lietotājs ir atbildīgs par sludinājuma saturu, atbilstoshi LV/UK likumdošanai.
2. ABN portāla administrācijai ir tiesības rediģēt reklāmas tekstu, to pārvietot vai dzēst, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus;
3. Iesniedzot reklāmu, lietotājs piekrīt, ka uzrādītā informācija tiek saglabāta portāla servera datu bāzē;
4 Aizliegts, vienai personai vai uzņēmumam veidot vairākus profilus, reklāmas skaita ierobežojumu apiešanai;
5 ABN portāla administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kas radušies reklāmdevēja un lietotāja savstarpējos darījumos.

Uz sadarbību!
ABN komanda
abn@anglobalticnews.co.uk