Kļūsti par ABN labdarības projektu brīvprātīgo koordinatoru

Arī Tev ir iespēja kļūt par ABN labdarības projektu brīvprātīgo koordinatoru Lielbritānijā, savā pilsētā, ja vien esi gatavs aktīvi piedalīties ABN labdarības projektos, popularizēt tos, koordinēt tos, piedāvājot arī savus priekšlikumus. Brīvprātīgais ABN labdarības projektu koordinators – Tava brīvas gribas izvēle.

play-stone-network-networked-interactive-163064

Lai kļūtu par ABN brīvprātīgo koordinatoru, jābūt:
1. Patiesai vēlmei darboties labdarībā un sociālajā jomā;
2. Ikdienā brīvām 2-3 stundām, veltītām ABN labdarības projektiem, kā arī nepieciešama operatīva komunikācija ar ABN labdarības projektu komandu;
3. Atbildīgam, godīgam, mērķtiecīgam, atvērtam komunikācijai ar dažādiem cilvēkiem, darboties komandā;
4. Jāpārzina ABN projektu noteikumi, darbības pamatprincipi;
5. Jādalās ar ABN labdarības projektu informāciju Facebook vidē un citos sociālajos tīklos;
6. Jāinformē ABN labdarības komanda par savām aktivitātēm un sasniegumiem;
7. Vēlams auto;
8. Citi mazie darbiņi pēc ABN labdarības komandas lūguma;
9. Tu parasti dari, nevis tikai runā;
10. Iespēju robežās jādodas līdzi uz ABN labdarības  pasākumiem, lai asistētu pasākuma vadīšanas darbos;
11. Ja projekta gaitā jūti, ka kaut kas nesanāk, kā ir iecerēts, obligāti informē par to, nevis noklusē, jo tas var kavēt projekta realizāciju;
12. Regulāra dalība ABN labdarības sapulcēs (Skype vidē), jo komandas biedri atrodas ne tikai Lielbritānijā, bet arī Latvijā vai, iespējams, izbraukuši īslaicīgi uz citām valstīm.

Nosūtot savu pieteikumu par vēlmi pievienoties ABN labdarības koordinatoriem, nepieciešams:
1. Tavs personīgais skatījums un plānotais ieguldījums ABN labdarības projektos;
2. Tava iepriekšējā pieredze labdarības projektu koordinēšanā un/vai vadīšanā;
3. Tava patreizējā mītnes pilsēta UK.
Pieteikums sūtāms uz [email protected], adresēts ABN labdarības komandai.

Koordinatoram tiek dots pārbaudes laiks, vienā konrētā projektā, 1 mēneša laikā, kura ietvaros ABN labdarības komanda izvērtē vai sadarbība un koordinatora darbošanās ir atbilstoša ABN pamatprincipiem un projektu vajadzībām. Ja koordinators nav atbilstošs, ABN labdarības komanda var vienpersoniski atteikties no sadarbības ar brīvprātīgo koordinatoru, par to paziņojot mutiski un/vai rakstiski.

Kritiski un godīgi izvērtē savu laiku un reālās iespējas, lai darbotos ABN labdarības komandā!

 

AKTUĀLIE PROJEKTI:
1. Piepildi skolas somu

 

ABN labdarības komanda
[email protected]