Reemigrāciju visvairāk kavē mājokļu trūkums pašvaldībās

Visi, kas ir aizbraukuši projām no Latvijas, atgriežoties veidotu otru lielāko valsts reģionu – ar šādiem vārdiem iesākās diskusiju forums, veltīts reemigrācijas politikai Latgalē. Diskusija notika Daugavpilī, kas ir viena no tām desmit pašvaldībām, kuras šogad piedalās reemigrācijas pilotprojektā. Šobrīd speciālisti secina, ka izceļojošo latviešu atgriešanos visvairāk kavē mājokļu trūkums pašvaldībās, kā arī nepieciešamās informācijas

Reemigrācijas pilotprojekta gaitā Latvijā atgriezušās 64 ģimenes

Līdz jūlija beigām reemigrācijas pilotprojekta gaitā Latvijā atgriezušās 64 ģimenes, Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēdē paziņojis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas departamenta pārstāvis Varis Putniņš. Ministrijas pārstāvis atzinis, ka “pilotprojekts jau šobrīd ir pārsniedzis visas gaidas”, apzināts ievērojams skaits ārvalstīs dzīvojošo latviešu, un uz jūlija beigām apkopotie dati liecina,

Stājušies spēkā noteikumi par remigrantiem pieejamo finansējuma apmēru

2018. gada 15. augustā stā­ju­šies spēkā Ministru kabineta noteikumi par “Remigrācijas at­­b­alsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un financēšanas kārtību”, kas nosaka kārtību, kā­­dā īsteno, novērtē un financē valsts reģionālās attīstības at­­balsta pasākumu – remigrācijas atbalstu. Vides aizsardzības un reģionā­lās attīstības ministrijas parla­men­tārais sekretārs Jānis Eglīts uzsver: “Šāds financiāls atbalsts ir nepieciešams, lai veicinātu re­­migrantu saimnieciskās darbības

Aizbraucējus no atgriešanās Latvijā attur bažas par dzīvesvietu un darbu

Lai arī vēl uz lielā aizbraucēju skaita fona tās ir tikai dažas ģimenes, daži cilvēki, kas atgriežas Latvijā, tomēr ledus ir sakustējies – tā atzīst gan speciālisti, kuru uzmanības lokā ir reemigrācijas jautājumi, gan arī paši aizbraucēji. Ir ģimenes, kas pēc atgriešanās ir uzsākušas savu biznesu vai izveidojušas savas lauku saimniecības. Tāpat ir jauni cilvēki, kuri ārzemēs