Racionāla taupība un skopums

Vieni un tie paši vārdi dažādu cilvēku izpratnē var iegūt pavisam atšķirīgu nozīmi. Kādam tie var šķist negatīvi, citam, tieši pretēji, pozitīvi. Protams, to, kā mēs uztveram vārdus, ietekmē arī situācija un konteksts. Piemēram, vārdi taupīgs un skops parasti tiek piedēvēti kā cilvēku īpašības. Un izmaksu kontrole, kā arī ietaupīšana ir viens no svarīgiem soļiem