Darba vilinājums

Reemigrācijas plāns ir ilgtermiņa pasākums, kuru soli pa solim realizēs vairāku gadu garumā. Šajā laikā jānodrošina diasporā dzīvojošos ar izsmeļošu informāciju par darba piedāvājumiem Latvijā un jāuzlabo darba devēju un darba ņēmēju savstarpējā saziņa. Brauciena mērķis bija iepazīties ar to, kā tur organizē darbu ar ilgstošajiem bezdarbniekiem, kā  nodrošina subsidēto nodarbinātību, brīvprātīgo darbu un apmācības. Pēc vizītē redzētā jāsecina, ka Latvijai vēl ir kur augt sociālās uzņēmējdarbības un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības jomā. Piemēram, Lielbritānijā nodarbinātības dienests cieši sadarbojas ar sociālajiem uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un privātajiem partneriem, kas veicina veiksmīgāku bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū. Šī gada pirmajā pusgadā Latvijā darbā iekārtoti 1296 darba meklētāji, bet ārvalstīs – 1323. Izvēloties darbu ārpus Latvijas, visbiežāk cilvēki devušies strādāt uz Lielbritāniju (42%), Nīderlandi (22%) un Vāciju (16%).

NVA ir komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības iestāde. 2013. gadā pavisam tika veiktas 71 plānotās un trīs ārpuskārtas pārbaudes. Šogad anulēta 21 licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā 5 par neatbilstību izvirzītajam prasībām”,  norāda NVA vadītāja Inese Kalvāne. Atalgota darba vilināti, latvieši pameta savas dzimtas mājas, pienācīgs darbs tos var atsaukt atpakaļ. Kā Latvijā tik pie laba darba? Uzņēmējus ar nākošajiem darbiniekiem kopā saved aģentūras. Valsts mērogā Latvijā ar šiem jautājumiem nodarbojas Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA). Saruna ar NVA vadītāju Inesi Kalvāni.

Kā attīstās nupat pieņemtais reemigrācijas plāns? Kā tas notiek?

Reemigrācijas plāns ir ilgtermiņa pasākums, kuru soli pa solim realizēs vairāku gadu garumā. Šajā laikā jānodrošina diasporā dzīvojošos ar izsmeļošu informāciju par darba piedāvājumiem Latvijā un jāuzlabo darba devēju un darba ņēmēju savstarpējā saziņa. Sagatavoti informatīvie materiāli par vakanču portāla lietošanu ārvalstīs. Paplašinās dažādu NVA konsultāciju (arī e-konsultāciju) skaits, un 2013. gadā tās sasniegs ap 20 000.  Pilnveidojam informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu vakancēm. Nodrošinām Latvijas vēstnesī publicēto vakanču pieejamību NVA mājas lapā un CV/ vakanču portālā. Pakāpeniski pārliecinām visus darba devējus ievietot savas vakances mūsu portālā. Pilnveidojam aktuālās informācijas apriti diasporas interneta vietnēs un masu medijos. Izveidojām NVA interneta sadaļu, kurā ievietojam ārvalstīs dzīvojošos tautiešus visbiežāk interesējošo informāciju, kuru apkopojam un iesniedzam Ekonomikas ministrijā, publicēšanai portālā www.latvija.lv. NVA pārstāvji regulāri piedalās ES valstu darba vakanču gadatirgos un informē par nodarbinātības iespējam Latvijā.

Jūs nesen bijāt darba vizītē Anglijā. Kāds bija šī brauciena mērķis?

NVA delegācija tieši vētras laikā (20. līdz 26. oktobris) ieradās darba vizītē Portmundā. Brauciena mērķis bija iepazīties ar to, kā tur organizē darbu ar ilgstošajiem bezdarbniekiem, kā  nodrošina subsidēto nodarbinātību, brīvprātīgo darbu un apmācības. Visi šie pasākumi Lielbritānijā iekļauj apmācību elementus. Piemēram, uzņēmums, kas iesaistās darbinieku apmācībā, pēc noteiktas programmas apmāca darbiniekus individuāla mentora pavadībā. Pēc mācībām izsniedz sertifikātu, un darbinieku nodarbina uzņēmumā. Formālo izglītību papildinot ar neformālo atvieglo oficiāli atzītas izglītības iegūšana.

Kādi bija noderīgie secinājumi?

Ņemot vērā pieaugušo neformālās izglītības un prasmju nozīmi NVA, bija svarīgi izvērtēt, kā veicināt darbā (apmācībā pie darba devēja) apgūto prasmju atzīšanu. Pēc vizītē redzētā jāsecina, ka Latvijai vēl ir kur augt sociālās uzņēmējdarbības un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības jomā. Piemēram, Lielbritānijā nodarbinātības dienests cieši sadarbojas ar sociālajiem uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un privātajiem partneriem, kas veicina veiksmīgāku bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū.

Kāds šobrīd ir stāvoklis ar nodarbinātību, vai Latvijā ir viegli atrast darbu?

Lielākais nodarbināto skaita pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu vērojams augstākas un vidējas kvalifikācijas grupās būvniecības, veselības un sociālās aprūpes, transporta un uzglabāšanas, lauksaimniecības un enerģētikas nozarēs. Atbilstoši aptaujas rezultātiem, šobrīd darba devēji visbiežāk plāno pieņemt kvalificētus strādniekus, amatniekus, iekārtu un mašīnu operatorus un izstrādājumu montierus, kā arī vienkāršu profesiju pārstāvjus. Lielāks pieprasījums gaidāms būvnieku, pašgājēju mašīnu un iekārtu vadītāju, celšanas iekārtu operatoru, raktuvju, būvniecības, ražošanas un transporta strādnieku vidū. Sagaidāms, ka līdzīgas darbaspēka pieprasījuma tendences būs vērojamas arī turpmāk.

Kādas izmaiņas Latvijā novērojamas darba algās?

Vidējā mēneša bruto (pirms nodokļiem) darba samaksa par slodzi bija ap Ls 508, kas ir par 5,1% vairāk kā pagājušā gadā. Augstākās strādājošo algas bija Finanšu un apdrošināšanas darbības nozarē (Ls1065), Informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē, un Elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē. Lielākais algu pieaugums  vērojams Ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē, tad mākslas, izklaides un atpūtas sfērās. Diemžēl, salīdzinot ar Baltijas valstīm, Latvijā gada laikā vidējais bruto darba samaksas pieaugums bija viszemākais – 5,1%. Straujāk algas auga Igaunijā – 8,8%, Lietuvā 6,2%. Skatoties pēc uzņēmumu piedāvājuma CV/ vakanču portālā, lielākas algas tiek piedāvātas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozarē (līdz Ls 5000), tam s
eko ražo
šana (līdz Ls 3500), vadība, administrēšana, transports, loģistika (līdz Ls 3000) un tirdzniecība, marketings (līdz Ls 2600).

Kādas kategorijas strādniekiem šobrīd ir grūtāk atrast darbu?

Viena no Latvijas bezdarbnieku lielākajām problēmām ir tā saucamie ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki, kuri vairākus gadus pēc kārtas nevar atrast darbu. Latvijā šo cilvēku skaits ir ļoti liels un sasniedz ap 40% no kopējā bezdarbnieku skaita. No tiem 40% ir cilvēki bez profesijas. Daudzi no viņiem ir nolaiduši rokas un ieslīguši depresijā, citi izvēlas saņemt pabalstus, nevis strādāt par zemu algu. Īpaši sarežģītā stāvoklī darba tirgū ir cilvēki ar veselības problēmām.

Kā viņiem palīdzēt?

Cilvēki ir atmetuši cerības, dažreiz alkoholisma nomocīti. Lai viņus izkustinātu un atjaunotu acīs cerību dzirksti, angļi aktīvi sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām un plaši izmanto brīvprātīgo darbu. Ar cilvēkiem ir jārunā. Dažreiz pietiek tikai ar sabiedrības atbalstu, dažreiz jāveic papildus pasākumi. Ilgstošie bezdarbnieki galu galā ir sabiedrības locekļi, un sabiedrība iegūs no viņu atgriešanās darba tirgū. Pirmkārt, tas uzlabos sociālo mikroklimatu, otrkārt, nebūs jāmaksā pabalsti, treškārt, cilvēki pelnīs un viņu nopelnītie nodokļi nonāks valsts kasē. Ilgstošie bezdarbnieki ir īpaša problēma arī citur, kaut vai Lielbritānijā. Latvijā darbs ar šīs kategorijas bezdarbniekiem attīstās līdzīgā virzienā, un Anglijā smeltās idejas būs ļoti noderīgas.

Lai palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem, NVA piedāvā dažādas aktivitātes – gan kompleksos atbalsta pasākumus, gan algotos pagaidu sabiedriskos darbus, gan valsts līdzfinansēto nodarbinātību, gan profesionālo un neformālo apmācību, kā arī karjeras speciālistu, psihologa un pat psihoterapeita konsultācijas. Bezdarbniekiem, kuriem jāatbrīvojas no alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu atkarības, NVA piedāvā ārstēšanu pēc Minesotas programmas, kas apvieno medicīnu, psiholoģiju, psihoterapiju un anonīmo alkoholiķu 12 soļu programmu.

Kā bezdarbniekiem iegūt konkurētspējīgu profesiju?

Lai iegūtu jaunu profesiju vai pilnveidotu profesionālo meistarību, bezdarbnieki var iesaistīties profesionālās tālākizglītības programmā, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju un atbilstošu apliecību. Profesionālās pilnveides programma ļauj apgūt mainīgā darba tirgus prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes, tāpat saņemot atbilstošu apliecību. Šīm programmām var pieteikties bezdarbnieki bez profesionālas kvalifikācijas, bezdarbnieki, kuru kvalifikācija nav pieprasīta vai kuri veselības dēļ vairs nevar strādāt savā profesijā, bezdarbnieki, kuru kvalifikācijas dokuments neatbilst mūsdienu prasībām, un bezdarbnieki, kuri nav strādājuši savā profesijā trīs gadus. Vispirms NVA darbinieks novērtēs kandidāta atbilstību kritērijiem un tad izsniegs kuponu.

Tāpat NVA bezdarbniekiem un darba meklētājiem piedāvā neformālās izglītības programmu apguves iespējas, praktisko apmācību pie darba devēja prioritārajās nozarēs, apmācību pēc darba devēja pieprasījuma, savukārt konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ir iespēja apgūt dažādas darba meklējumos un profesionālajā darbībā noderīgas zināšanas, apmeklējot īsos kursus, lekcijas vai seminārus. NVApakalpojumu klāsts ir ļoti plašs, detalizētāk ar to var iepazīties mūsu mājas lapā – www.nva.gov.lv

Kādas iespējas iegūt darbu ir vecāka gadagājuma ļaudīm?

Strādājošos un nestrādājošos iedzīvotājus sākot no 45 gadiem var iekļauties mūža izglītības programmā. Ja tas tiek veikts sadarbībā ar NVA, tad 75% atmaksā valsts, atlikušo sedz pats cilvēks. Ja cilvēks palicis bez darba, alga ir ļoti maza, vai arī ir cits objektīvs iemesls nespējai iegūt jaunu profesiju vai papildināt kvalifikāciju, viņam jādodas uz tuvāko NVA pārstāvniecību un jāaprunājas ar klientu speciālistu.  Vecuma grupā 50+ 2013. gadā 10. mēnešos profesionālās apmācības kursos mācījās 1908 dalībnieki. Visvairāk apguva sociālo aprūpi (270), konditora palīga amatu (190), apsardzes darbinieka amatu(146), projektu vadību (111). 2013.gada 10 mēnešos pastāvīgā darbā iekārtojās 4 435 aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki pirmspensijas vecumā, tas ir – bezdarbnieki, kuru vecums bija 57 un vairāk gadu.Šī gada novembra sākumā NVA uzskaitē bija 12 474 bezdarbnieki pirmspensijas vecumā jeb 13,9% no bezdarbnieku kopskaita.

Kā tiek kontrolēti darba apstākļi uzņēmumos, kur NVA ir nosūtījusi strādniekus?

NVA filiāles izlases kārtībā veic pārbaudes pie darba devējiem. Ja tiek saņemta sūdzība par darba devēju, pārbaudi veic divu dienu laikā. Pārbauda, vai tikusi veikta instruktāža par darba drošību un aizsardzību. Pārrunās noskaidro darba nodrošinājumu, darba apstākļus, nodrošinājumu ar specialo apģērbu un individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Problemātiskos gadījumos sadarbojamies ar Valsts Darba inspekciju.

Vai reemigrācijas plāns arī strādā?

Reemigrācijas plāna lietderīgumu apliecina jaunākie piemēri. Jelgavā atgriezās puisis, kas trīs gadus bija nostrādājis Norvēģijā. Viņš reģistrējās NVA un sāka aktīvi izmantot piedāvātos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, apmeklējot nodarbības «rdotprasmes pamati», «Kā gūt panākumus tīkla marketingā» un «Mikrouzņēmumu dibināšana, attīstība un tiesības», pie reizes saņemot arī individuālas konsultācijas uzņēmējdarbības jautājumos. Šobrīd vīrietis ir uzņēmējs – mikrouzņēmuma vadītājs. Ir vēl daudzi citi pozitīvi piemēri, kad no emigrācijas atgriezušies jaunieši, izmantojot NVA nodarbinātības pasākumus, veiksmīgi atrod darbu.

Vai tiek kontrolētas darbā iekārtošanas aģentūras? Kā tās strādā?

Pēc pēdējiem datiem, ar NVA licencēto darbiekārtošanas kompāniju starpniecību šī gada pirmajā pusgadā Latvijā darbā iekārtoti 1296 darba meklētāji, bet ārvalstīs – 1323. Izvēloties darbu ārpus Latvijas, visbiežāk cilvēki devušies str
ādāt uz Lielbritāniju (42%), Nīderlandi (22%) un Vāciju (16%). No tiem 52% uzsāka darbu lauksaimniecībā, mežsaimniecība un zivsaimniecība, 13% bija izvēlējušies darbu transporta un uzglabāšanas nozarē, 10% apstrādes rūpniecībā, 7% izmitināšanas un ēdināšanas iestādēs, un 18%  citas nozarēs. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumiem Nr. 458,  NVA ir komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības iestāde. 2013. gadā pavisam tika veiktas 71 plānotās un trīs ārpuskārtas pārbaudes. Šogad anulēta 21 licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā 5 par neatbilstību izvirzītajam prasībām un 2 par to, ka nav izpildīts lēmumā norādītais. 2013. gadā tika izsniegtas 19 licences, 9 kandidātiem atteikta licences saņemšana.

Autors: Andris Ozoliņš

Tev varētu patikt

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Populāras ziņas