Ārlietu ministrs uzsver nepieciešamību pilnveidot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā

No 31. oktobra līdz  1. novembrim ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās
Atvērtās pārvaldības partnerības samitā Londonā, kurā izvērtēja Latvijas sasniegtos
rezultātus šīs iniciatīvas ietvaros un pauda Latvijas apņemšanās nākamajam periodam,
īpašu uzmanību pievēršot korupcijas ierobežošanai un pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanai Latvijā.
 
E. Rinkēvičs augstu novērtēja Atvērtās pārvaldības partnerības iniciatīvas mērķus un
apliecināja, ka Latvija kopš pievienošanās šai iniciatīvai pagājušajā gadā ir
koncentrējusies uz skaidri identificējamām administratīvām un tiesiskām pārmaiņām ar
mērķi nostiprināt efektīvu un atvērtu valsts pārvaldi. Latvija ir izpildījusi 13
praktiskos pasākumus no rīcības plānā izvirzītajiem 17 mērķiem. Kā par veiksmīgu
piemēru ministrs atzina Latvijas valdības sēžu translēšanu internetā, kas veicina
plašāku sabiedrības informētību par lēmumu pieņemšanas procesu.
 
“Turpinot sabiedrības iesaistes kvalitātes uzlabošanu lēmumu pieņemšanas procesos,
līdz 2016. gadam Latvijā plānots izveidot vienotu tiesību aktu projektu izstrādes un
saskaņošanas portālu”, uzsvēra ārlietu ministrs. Tas nepieciešams, lai sekmētu
valdības dokumentu izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesu caurskatāmību, atvieglotu
sabiedrības iespējas ātri gūt pārskatāmu informāciju par izstrādē esošiem plānošanas
dokumentiem, kā arī ļautu līdzdarboties šo projektu izstrādē. Šāda portāla izveide
dotu iespēju ikvienam pilsonim, ne tikai nevalstisko organizāciju pārstāvjiem,
izteikt priekšlikumus tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas procesā,
mudinot valsts iestādēm motivēti atbildēt par priekšlikumu turpmāko virzību.
 
E. Rinkēvičs iezīmēja arī galvenos mērķus korupcijas ierobežošanā, nodrošinot
prognozējamu nodokļu politiku, uzlabojot tieslietu sistēmas darbību, kā arī
paaugstinot valsts pārvaldes darbības efektivitāti. Svarīgi izveidot tādu vidi, kur
korupcijas risku novēršanas pasākumi nodrošinātu vienotu praksi korupcijas
apkarošanā visās valsts un pašvaldību institūcijās. Lai to sasniegtu, kā vienu no
uzdevumiem E. Rinkēvičs uzsvēra nepieciešamību pilnveidot tiesisko regulējumu, kā
identificēt korupcijas riskiem pakļautos amatos strādājošo amatpersonu loku. Tāpat
ir nepieciešams publiskot informāciju par visām vakancēm valsts un pašvaldību
institūcijās, vienlaikus pievēršot uzmanību atklātu personāla atlases procedūru
ieviešanai, ievērojot vienotus kandidātu izvērtēšanas principus un kritērijus.
 
Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvas mērķis ir labas pārvaldības veicināšana
starptautiskā līmenī, tajā skaitā, attiecībā uz sociālo pakalpojumu pieejamību,
korupcijas apkarošanu, budžeta līdzekļu un valsts resursu izlietojuma caurskatāmību,
kā arī sabiedrisko un vides drošību, lai veicinātu un pilnveidotu valsts varas
dialogu ar pilsonisko sabiedrību. 
 
Latvija ir Atvērtās pārvaldes partnerības dalībvalsts kopš 2012. gada aprīļa.
 

Tev varētu patikt

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Populāras ziņas